SDSQXAF 32G / QXAH 64G / QXAA 128G / QXAV 256G~1TB > MicroSD

본문 바로가기


MicroSD/USB

MicroSD

home > MicroSD/USB > MicroSD

SDSQXAF 32G / QXAH 64G / QXAA 128G / QXAV 256G~1TB

페이지 정보

작성자 최고관리자 작성일22-10-25 09:51 조회39회 댓글0건

본문

SanDisk Extreme microSDHC Card - SDSQXAF 32GB, V30, U3, C10, A1, UHS-1, 100MB/s R, 60MB/s W, 4x6 - SDSQXAH 64GB, V30, U3, C10, A2, UHS-I, 170MB/s R, 80MB/s W, 4x6 - SDSQXAA 128GB, V30, U3, C10, A2, UHS-I, 190MB/s R, 90MB/s W, 4x6 - SDSQXAV 256G~1TB, V30, U3, C10, A2, UHS-I, 190MB/s R, 130MB/s W, 4x6

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

상단으로

㈜삼아소이전자 │ 대표 : 하성상 │ 사업자등록번호 395-85-00905
과천주소 : 경기도 과천시 찬우물로 21-5 │ TEL 02)6262-2000 │ FAX 02)502-0503
용산주소 : 서울시 용산구 원효로 182 창일빌딩 105호(원효로 2가)

Copyright © 2022 ㈜삼아소이전자. All rights reserved.Hosting by Whalessoft

모바일 버전으로 보기